นายเก่งกวี ชมภูแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา