ประกาศโรงเรียนดอยงามวิทยาคม เรื่องปิดกสรเรียนการสอนแบบ On Site เป็นการเรียนกานสอนแบบ Online