ประกาศโรงเรียนดอยงามวิทยาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19