ประกาศโรงเรียนดอยงามวิทยาคม เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ