เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบที่สองในปัจจุบัน พบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีประวัติเข้าร่วมงาน Farm Festival on The Hill 2020 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงขอให้ ขอให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในสถานที่ ที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 หยุดอยู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้านในวันสที่ 2-4 ธ.ค.2563