เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ ทางโรงเรียนดอยงามวิทยาคมขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมของนักในการเปิดเทอม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดเตรียม 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2. เตรียมขวดน้ำดื่ม เป็นของตนเอง 3. งดการอยู่ใกล้ชิด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 4. ล้างมือ ทุกครั้งก่อนขึ้นอาคารเรียน