โรงเรียนดอยงามวิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563