โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ตามประกาศ สพฐ. ในสภาวะการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เลื่อนการรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 2563 โดยเลื่อนไปจนกว่า สพฐ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป