ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม  รายละเอียดดังแนบ