วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ "ท่านผู้อำนวยการสิริชัย มีโสภา" เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ณ หอประชุมศรีสง่าสามัคคี โรงเรียนดอยงามวิทยาคม