เพลงมาร์ช โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

180x180
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา